Seminář se uskutečnil v úterý 16. 5. 2017 v hotelu Olympik v pražském Karlíně pod hlavičkou společnosti FM Institut s.r.o. a vedením Ing. Ondřejem Štrupem. Do programu byly zařazeny 4 bloky, které byly věnovány Bezpečné a efektivní komunikaci ve veřejném prostoru, překážkám současného zajištění kvalitních bezpečnostních služeb, formám bezpečnosti vyjma ostrahy samotné a v neposlední řadě problematice kvalitního řízení bezpečnosti v organizacích. 

Právě v posledním zmíněném bloku vystoupil předseda české pobočky Asis International Jaromír Průša. Ten nejprve shrnul bezpečnostní hrozby ve světě a v Evropě, poté i jednotlivé segmenty bezpečnosti ve firmách. 

„ Je nutné vnímat bezpečnost komplexně, od fyzické a technické bezpečnosti, IT bezpečnosti, personální bezpečnosti, compliance a v neposlední řadě krizové řízení a BCM. Firmy by měly provádět analýzu rizik zaměřenou na komplexní bezpečnost, využívat všechny možné zdroje jako např. údaje z průzkumu o hospodářské kriminalitě PWC z roku 2016. Zde se za nejhorší považují tyto základní hrozby – majetková zpronevěra, počítačová kriminalita a podvody v nákupním procesu, korupce. Nezbytné je, aby byli v bezpečnosti alespoň v základu vzdělaní i pracovníci facility a úklidových společností, které klientům služby dodávají. Tito pracovníci by měli být schopni podat první pomoc, být proškoleni, jak zacházet s hasícím přístrojem, znát únikové východy a plány budov k zajištění případné evakuace.“

V rámci velmi nízké nezaměstnanosti byla také hodně diskutována problematika personální bezpečnosti s tzv. preemployees screeningem. Jaromír Průša zdůraznil: „Jako jedna z potenciálních hrozeb mohou být právě vlastní zaměstnanci“Víte koho vlastně nabíráte do týmů?  Zda profesní životopis potenciálních zaměstnanců odpovídá realitě? „Důležité je prověřování referencí z otevřených zdrojů a informací od bývalých zaměstnavatelů.  Tyto a další otázky zazněly na začátku diskuze a upozornily tak na situaci na trhu práce, kdy tím, že je nedostatek lidí a velká fluktuace, je potřeba dávat si pozor na detaily, které jsou pro bezpečnost opravdu stěžejní.

Bezpečnostní témata budou podrobně rozebírána na Konferenci bezpečnostního managementu KBM 2017, která se uskuteční 21.9.2017 pod záštitou radního hlavního města Prahy Bc. Libora Hadravy.